Snert . Com Ecartis MLM Archive/1.2
      from   Snert . ComList Index > linux > 2002-09 > 251   Previous  Next  Post

Date: Thu, 12 Sep 2002 20:39:14 +0200 (CEST)
From: Hugo van der Kooij 
Subject: Re: relayen voor 'n ander domein

On Thu, 12 Sep 2002, Roeland Th. Jansen wrote:

> On Thu, Sep 12, 2002 at 07:04:13PM +0200, Folkert van Heusden
wrote:
> > Ik wil graag m'n sendmail zo configureren dat ie ook mail
> > accepteerd voor 'jansen.cx'. En dan zodanig, dat als jansen.cx
> > weer up is, dat mail dan automatisch wordt doorgezonden.
> > Ik weet alleen niet hoe dit aan te pakken. Moet ik hiervoor 'n
> > RELAY_DOMAIN toevoegen? Zoals bijvoorbeeld zo:
> > RELAY_DOMAIN(vanheusden.com jansen.cx)
> 
> ik denk (pffffffff) zelf, zonder getest te hebben dat je in
> /etc/mail/access een entry kunt maken dat zegt :
> 
> jansen.cx	RELAY
> 
> (wel ff de zaak rebuilden en HUPje sturen naar sendmail)
> 
> zou dat wat zijn ? 

Niet echt. Hier sta je toe dat jansen.cx deze SMTP server als relay mag 
gebruiken.

Veronderstel een DNS met:

	jansen.cx	MX 10	jansen.cx
	jansen.cx	MX 20	vanheusden.com


Dan dient sendmail op vanheusden.com de volgende info in de MC file te 
zetten:

	Feature(`use_cw_file')
	define(`confCW_FILE', -o `/etc/mail/sendmail.cw')

Wat in sendmail.cf iets zal geven als:

	Fw/etc/mail/sendmail.cw

In /etc/mail/sendmail.cw zet je dan de domain/host namen neer die 
aangepakt mogen worden. Op basis van de MX info wordt dan beoordeeld of 
het lokaal afgeleverd moet worden dan wel doorgestuurd naar de betere 
server.

E.e.a. is terug te vinden in het sendmail boek.

Hugo.

-- 
begin All email send to me is bound to the rules described on my
homepage.
  hvdkooij@vanderkooij.org		http://hvdkooij.xs4all.nl/
	  Don't meddle in the affairs of sysadmins,
	  for they are subtle and quick to anger.
-- 
Afmelden: mail 'SIG linux' naar listserv@nllgg.nl
Nederlandse Linux Gebruikers Groep    http://www.nllgg.nl/
Mailinglist info: http://mail.nllgg.nl/


List Index > linux > 2002-09 > 251   Previous  Next  Post


About the Ecartis MLM Archive/1.2 software.