[linux] Re: Het Open Source artikel in de Elsevier .

J. mailing-lists op xs4all.nl
Ma Aug 22 12:32:27 CEST 2005


On Mon, 22 Aug 2005, Hans Paijmans wrote:

> Daniel C. von Asmuth wrote:
> > Aldus schreef Hans Paijmans op Sun, Aug 21, 2005 at 08:25:01PM +0200:
> >>Jelle Boomstra wrote:
> >>...
> >>
> >>>Over het algemeen is het een goed artikel vindt ik. Zeker het begin komt goed 
> >>>uit de verf.
> >>Nee, absoluut niet. Een artikel in een serieus magazine als Elsevier
> >>zou veel breder moeten zijn, en zich niet verliezen in irrelevante
> >>details, FUD en nietes-welles.
> > 
> > Als je de rest van het blad leest, dan merk je dat Elsevier geen serieus
> > blad is, maar een extreem-rechts propagandablaadje. 

Kerel, zeker nog nooit echte rechts-extremistische literatuur
gelezen ? Ik geef toe de Elsevier zit zeker niet niet in de linkse hoek,
maar is zeker ook niet `te' rechts. Dat zou niet geaccepteerd worden in
Nederland. 

Anyway als aanstichter van de thread, ik vind de elsevier over het
algm. geen slecht magazine en daarom dat ik ook teleurgesteld ben dat
men dit artikel geplaatst heeft.

Net zoals verscheidene andere mensen al aangaven, geloof ik dat een
artikel/discussie over `de definitie van kwaliteit' m.b.t. Software in
de meest algemene zin, veel meer kleur zou brengen in het Software debat
met hopelijk een `algemene gedachte of visie' op Software.

Nadenken over Software wil voor mij zeggen, afzien van de vele kleine
verschillen en zich concentreren op het gemeenschappelijke en algemene,
dat elk afzonderlijk ding maakt tot wat het is.

Men zal dan tot de conclusie komen dat `de definitie van kwaliteit'
eigenlijk niet meer is dan `de eisen die men stelt' aan een bepaald
iets. Die eisen worden vormgegeven door referenties. De hoeveelheid aan
referenties, de kwaliteit ervan en de verscheidenheid zijn in het
software debat niet aanwezig bij grote aantallen mensen.

Dat is een zorgelijke ontwikkeling.

> <Paaij.>
> 100% mee eens, maar dat is geen leuke binnenkomer als je iets aan
> hun opvattingen wilt veranderen...

Een hele goede gedachte en ik wou dat ik zelf vaak ook zo dapper was. 

J.
More information about the Linux mailing list