[linux] Re: Output probleem in cron

Cecil Westerhof CecilWesterhof op xs4all.nl
Do Aug 25 14:54:48 CEST 2005


Op do, 25-08-2005 te 12:39 +0200, schreef Paul Slootman:
> On Thu 25 Aug 2005, Cecil Westerhof wrote:
> > 
> > Dit werkt in principe goed op een vreemd probleem na. Bijna altijd is er
> > alleen output in mijn e-mail van het eerste stuk van het script. Het
> > hele script wordt wel uitgevoerd, want als ik daarna het script
> > handmatig uitvoer zie ik dat wat in SpamFalse staat, is verwerkt.
> 
> Nu maak je de aanname dat alles precies hetzelfde gaat als je het
> handmatig uitvoer... maar je hebt net al gezegd dat dat niet het geval
> is, want in het ene geval zie je wel output op het eind, en in het
> andere geval niet. Dus deze zin:
>     "Het hele script wordt wel uitgevoerd, want als ik daarna het script
>     handmatig uitvoer zie ik dat wat in SpamFalse staat, is verwerkt."
> deugt niet.

Jawel. Als er voordat de cronjob werd uitgevoerd er een niet verwerkte
e-mail in spamfalse stond en daarna niet meer, dan moet het commando
zijn uitgevoerd.
Daarnaast, cron moet zich toch gedragen alsof een commando van de
terminal is aangeroepen? (cron en handmatig worden door de zelfde user
gebruikt)
En als
	sa-learn --ham ~/Maildir/.SpamDir.SpamFalse/cur/
een foutmelding geeft, dan zou ik die toch moeten zien?
En dan zou ook 
	sa-learn --spam ~/Maildir/.SpamDir.SpamNotFound/cur/
ook een foutmelding moeten geven.
Daarnaast zou ik dan niet soms de output van de rest van het script wel
moeten zien.

Voor de zekerheid heb ik nu wel aan het eind van het script een touch
toegevoegd.

-- 
Cecil Westerhof <CecilWesterhof op xs4all.nl>More information about the Linux mailing list