[linux] Re: Tuxmath-i386-rpm niet te installeren op athlon-64

Julien Michielsen julien op michkloo.xs4all.nl
Zo Dec 4 07:29:39 CET 2005


On Wed, 30 Nov 2005, Hugo van der Kooij wrote:
> On Wed, 30 Nov 2005, Julien Michielsen wrote:
> 
> > Heb de source van het programma maar opgehaald, om de executable zelf te
> > breien. Dat zal een oplossing zijn voor dit probleem, maar ik blijf het
> > intrigerend vinden dat een i386-executable niet te draaien is op een
> > athlon-64.
> 
> Ik denk dat je funadamentele problemen hebt met de inrichting van je OS.
> Schijnbaar is het halfweg 64 bits en zit het niet goed in elkaar.
> 
> Mogelijk omdat van 64 bits packages verwacht wordt dat ze na 32 bits
> packages worden geinstalleerd of door andere keuzes die op dit moment niet
> compatible zijn met jouw manier van werken.
> 
> Uit vroegere ervaringen met Linux op Sparc hardware kan ik beamen dat
> mengen van 32 bit en 64 bit software niet even snel klik werk is. Maar de
> Sparc had nog wat andere uitdagingen extra maar gelukkig ook weer minder
> van de intel specifieke problemen.
> 
> Maar ik denk dat je veel te makkelijk denkt over 64 bits vs 32 bits.

Of - anders gezegd - dat je je er goed bewust van moet zijn dat alle 
libs die bij een programma horen ook consistent op het systeem aanwezig 
zijn. Zo had ik wèl de voor tuxmath benodigde SDL_image geïnstalleerd, 
maar dat was de x86_64-rpm. En daarnaast ook de i386-rpm installeren zou 
nogal onzinnig zijn omdat dat tot een onuitwarbare kluwen zou leiden. Ik 
kreeg dan ook de melding "rpm already installed". 
Daarna naast de SDL_image ook de -deve-rpm geïnstalleerd, en daarmee 
compileerde het geheel als een zonnetje. (Was het maar even eenvoudig 
onze zoon erachter te krijgen om zijn rekenkunde te verbeteren ;-) De 
les eruit is duidelijk: hetgeen je probeert te construeren moet geheel 
van één en de zelfde structuur zijn. Wanneer je dat doet zul je - denk 
ik nu - weinig problemen tegenkomen op een athlon-64. Maar een paar 
goede hints, nadat je fouten hebt gemaakt, helpen. De zin aan het begin, 
dat het mij intrigeerde dat een i386-rpm niet draaide op een athlon 
zul je me dan ook niet meer horen zeggen. 
Dank voor de les, met name Hugo en Paul.

-- 
Julien Michielsen          
julien op michkloo.xs4all.nl
More information about the Linux mailing list