[linux] (emacs) m-x diary-mail-entries

Gijs Hillenius meetingman op nllgg.nl
Ma Dec 5 21:48:40 CET 2005


In de zoveelste poging mijn afspraken in de agenda en mijn hoofd te
synchroniseren:

als ik intik (in emacs, inderdaad)

m-x diary-mail-entries

dan ontstaat een buffer met een hele simpele mail interface, en een
buffer met de afspraken van die week. En in messages zie ik de
doodnormale foutmelding

call-interactively: Wrong type argument: char-or-string-p, nil

Ok. maar wat doe ik verkeerd? Cor?


Toggle-debug-on-error levert:

Debugger entered--Lisp error: (wrong-type-argument char-or-string-p nil)
 diary-mail-entries(nil)
* call-interactively(diary-mail-entries)
 execute-extended-command(nil)
 call-interactively(execute-extended-command)

ter info. in .emacs heb ik deze aanpassing gedaan, lang
geleden... wellicht heeft het daar mee te maken...

(setq european-calendar-style t
    calendar-week-start-day 1
    calendar-day-name-array
     ["zondag" "maandag" "dinsdag" "woensdag" 
     "donderdag" "vrijdag" "zaterdag"]
    calendar-month-name-array
     ["januari" "februari" "maart" "april" "mei" 
     "juni" "juli" "augustus" "september" 
     "oktober" "november" "december"])
(setq calendar-time-display-form
   '(24-hours ":"minutes (and time-zone (concat "("time-zone ")"))))
(display-time)             ; This should be after reportmail
(setq display-time-day-and-date 't)
(add-hook 'diary-display-hook 'fancy-diary-display)More information about the Linux mailing list