[linux] Re: spraak synthersizer

Hans Paijmans j.j.paijmans op uvt.nl
Do Dec 8 16:37:58 CET 2005


Jelle Boomstra wrote:
> On Thursday 08 December 2005 15:33, frans bos wrote:
>>Voor een schoolproject ben ik op zoek naar een programma dat teksten van
>>een webpage als spraak kan uitvoeren in "verstaanbaar" Nederlands.
>>Liefst een programma dat op de serversite werkt of anders een programma
>>dat naast Linux ook op Windows werkt.  Zoiets als www.readspeaker.com
>>
>>Wie heeft hiermee ervaring en kan mij ermee helpen.
> 
> de spraaksyntesiser die op linux het bekents is heet festival. Of je er ook 
> 'nederlands' mee kan spreken zonder de tekst vooraf te bewerken vraag ik me 
> af. Bij mijn weten heb je drie dingen nodig: de syntesizer itself, een bank 
> met fonemen waaruit de woorden opgebouwd moeten worden, en een woordenboek 
> dat schrijftaal vertaald naar een meer fonetische notatie. Ik heb er wel eens 
> wat naar gekeken, maar meer niet. Of het op windows ook werkt weet ik niet, 
> ik weet namelijk erg weinig van windows en dat wil ik graag zo houden ;-)

Een van mijn (ex-)studenten heeft met een Nederlandstalige festival
gewerkt. Onder Linux natuurlijk, anders had ik haar onterfd. Moet ik
haar emailadres opzoeken?

Paai-- 
Dr. J.J. Paijmans
thuis: Elzenstraat 1, Waalre, 040-2230680    http://paijmans.net
Tilburg University, Faculty of Arts,        Dept. of Linguistics & AI
Tilburg, Netherlands (+31) (0)13-4662693    http://pi0959.kub.nl
+31 621 961 083
More information about the Linux mailing list