[linux] Re: /proc/sys/kernel/random/pool_size vergroten

Udo van den Heuvel udovdh op xs4all.nl
Wo Sep 21 19:33:58 CEST 2005


Roeland Th. Jansen wrote:
>>Wordt hier mijn 'glas' groter van?
> 
> het was als voorbeeld dat je het groter kunt maken, al die params die in
> /proc/sys staan ongeveer.
> 
> welke param je glas is, geen idee.

Zoals ik postte:

-r--r--r--  1 root root 0 Sep 21 05:26 boot_id
-r--r--r--  1 root root 0 Sep 21 05:26 entropy_avail
-r--r--r--  1 root root 0 Sep 21 05:26 poolsize
-rw-r--r--  1 root root 0 Sep 21 05:26 read_wakeup_threshold
-r--r--r--  1 root root 0 Sep 21 05:26 uuid
-rw-r--r--  1 root root 0 Sep 21 05:26 write_wakeup_threshold

poolsize is de grootte van het 'glas'. Zie de permissies.
Daarom een patch, maar alleen die waarde aanpassen (zoals ik aangaf)
geeft weinig resultaat...
More information about the Linux mailing list