[linux] Re: samba apple share

Paul de Vries pdvsfh4 op xs4all.nl
Do Sep 29 18:56:56 CEST 2005


Kees Theunissen wrote:
>On Wed, 28 Sep 2005, Christiaan Bos wrote:
>
> 
>
>>Met OS X kan je bij connect to server het volgende ingeven:
>>smb://hostname-or-ip/share
>>En dat werkt.
>>
>>Dit werkt helaas niet voor OS 9.
>>Iemand hiervoor nog suggesties?
>>  
>>
>
>Je linux machine kan zelf appletalk kletsen.
>In je kernel moet je bij netwerk protocols support voor appletalk
>aanzetten. Precompiled kernels in de meeste linux distributies
>zullen appletalk wel meeleveren als kernel module.
>
>Verder heb je dan de package "netatalk" nodig.
>Hier op mijn slackware 10.1 vind ik onderstaande package header:
>
>PACKAGE NAME:   netatalk-2.0.1-i486-1
>COMPRESSED PACKAGE SIZE:   823 K
>UNCOMPRESSED PACKAGE SIZE:   2180 K
>PACKAGE LOCATION: n/netatalk-2.0.1-i486-1.tgz
>PACKAGE DESCRIPTION:
>netatalk: netatalk (Appletalk file and print server)
>netatalk:
>netatalk: Netatalk is an Appletalk file and print server for Linux. Using
>netatalk: Netatalk, Macintosh computers on your local network can mount Linux
>netatalk: volumes as if they were standard Appletalk network drives, and can
>netatalk: print to the Linux box's printer as if it were a network printer
>netatalk: supporting PostScript.
>netatalk:
>netatalk: Netatalk was originally written by the Research Systems Unix Group at
>netatalk: The University of Michigan, and is maintained by the Netatalk Team.
>netatalk:
>
>
>
>Groeten,
>
>Kees.
> 
>
en dan moet je nog wat configureren, want default krijg je alleen het 
volume "mswindows" (vreemde naam als linux met macos praat) te zien op 
je mac


More information about the Linux mailing list