[linux] Re: FDs ophogen

Gerard g.boor op inter.nl.net
Wo Jan 11 14:44:14 CET 2006


> > En daar ligt een klein probleem. We willen de ulimits per 
> proces verhogen
> > voor alle daemons, die zo'n beetje elk als hun eigen user draaien.
> > Er lijkt toch geen globale per-process setting voor te zijn.
> > /etc/sysctl.conf (die ook op Debian bestaat) gaat over systemwide. Het
> > maakt niet uit hoe hoog die staat; ulimit -n blijft 1024 geven. Moet
> > hiervoor dan toch de kernel recompiled worden?
> 
> Ik heb recent op mijn Debian bak een en ander verhoogd in
> /etc/security/limits.conf:
> 
> raymond hard    nofile  8192
> raymond soft    nofile  4096
> 
> Opnieuw inloggen en het werkt!
> 
Maar werkt dat ook voor boot-time started daemons? Of alleen voor
user logins?

> 
> Ray
> 
- Gerard
More information about the Linux mailing list