[linux] Re: Betekenis van ps velden

Daniel C. von Asmuth asmuth op bakunin.xs4all.nl
Ma Jun 26 19:48:22 CEST 2006


Aldus schreef Roeland Th. Jansen op Mon, Jun 26, 2006 at 03:53:12PM +0200:
> On Mon, Jun 26, 2006 at 02:50:08PM +0200, Cecil Westerhof wrote:
> > Er is hier een discussie over het al of niet hebben van een memory
> > leak van een proces.
> > De ene groep gebruikt 'ps -lef' en gebruikt het veld SZ. Hier blijft
> > de waarde constant.
> > Een andere groep gebruikt 'ps aux' en gebruikt het veld 'RSS'. Hier
> > blijft de waarde groeien.
> > Van SZ heb ik geen beschrijving kunnen vinden. Bij RSS heb ik de
> > volgende beschrijving gevonden:
> 
> man ps vertelt je gewoon wat SZ is.
> 
> size    SZ    approximate amount of swap space that would be
> required if the process were to dirty all writable pages and then be
> swapped out. This number is very rough!
> 
> 
> rss    RSS   resident set size, the non-swapped physical memory
> that a task has used (in kiloBytes). (alias rssize, rsz).
> 
> overigens is het handig als je vertelt welke ps je gebruikt.

Dat zou ik jou ook kunnen vragen:-)

man ps zegt:

The SIZE and RSS fields don't count the page tables and the task_struct of a
proc; this is at least 12k of memory that is always resident. SIZE is the
virtual size of the proc (code+data+stack).

Wat betekent de 'VSZ' kolom dan?


Met vriendelijke groet,


Daniel von Asmuth.


P.S. 'ps' is geschreven door Albert Cahalan.


-- 
   _----_
   /   >
  < intel/
   \   Lag behind
   \____/ More information about the Linux mailing list