[linux] keptal: Re: bash script, ik wil (mij) om een keuze vragen

Gijs Hillenius gijs op hillenius.net
Wo Aug 1 09:54:26 CEST 2007


On  1 Aug 2007, Gijs Hillenius wrote:

> read ANS
> case $ANS in
> [9 of 12] ) <<<< hier dus
> # als 9 of 12, dan $diverse dingen
> exit
> ;;
> * )
> # en als niet 9 of 12, dan niets doen
> exit 1
> ;;
> esac

Het sed/awk boek wees uit:

read ANS
 case $ANS in
 9|12 )

Duh!

Gijs
More information about the Linux mailing list