[linux] Re: nu dvd's toch te klein blijven, het cdrecord deel

Julien Michielsen julien op michkloo.xs4all.nl
Di Aug 7 10:39:42 CEST 2007


> Aldus schreef Julien Michielsen op Thu, Jul 26, 2007 at 08:26:16AM +0200:
>> Mag ik de boel nog eens oprakelen, op een detail dat mij niet lukt?
>>
>> Julien Michielsen wrote:
>> > Daniel von Asmuth wrote:
>> >> On Thu, Jul 19, 2007 at 03:04:16PM +0200, Julien Michielsen wrote:
>> >>> Daniel von Asmuth wrote:
>> > ..[] knip
>> >> Nu ken ik growifofs niet, dus ik dacht meer iets in de trant van
>> >> 	tar -c -M -L <DVD grootte in KB> -V "vakantiefoto's" -f - <foto_dir>
>> \
>> >>     | cdrecord -v speed=<snelheid> dev=<device> -
>>
>> cdrecord -scanbus geeft mij
>> 1,0,0  100) 'SONY  ' 'DVD RW DRU-710A ' 'BYX4' Removable CD-ROM
>> 1,1,0  101) 'PHILIPS ' 'CDRW2412A    ' 'P1.6' Removable CD-ROM
>>
>> en ik had gehoopt het commando uit te kunnen voeren met
>> tar -c -M -L 4290 -V "fotoarchief" -f - /home/julien/gphoto | cdrecord
>> dev=100 speed=3 track1
>> (Eerst probeerde ik met dev=1,0,0, maar dat wou niet. Ook met =100
>> kreeg ik
>>
>> scsibus: -2 target: -2 lun: -2
>> cdrecord: No such file or directory. Cannot open '100'. Cannot open SCSI
>> driver.
>> cdrecord: For possible targets try 'cdrecord -scanbus'.
>> cdrecord: For possible transport specifiers try 'cdrecord dev=help'.
>
> '100' is allicht geen bestaande filenaam, maar dev=1,1,0 zou moeten werken
> als de 'sg' kernel module is geladen. (disclaimer: ik gebruik cdrecord v.
> 1.9)
>
> Sorry voor de trage respons i.v.m. vakantie,
Ach, daarom was het zo stil op de lijst ;-)

niet dev=1,1,0 heb ik gebruikt, maar iets als ATAPI:1,0,0 . Het exacte
commando weet ik niet meer, want de computer is teruggegaan ter reparatie.
Maar ik heb de combinatie och niet helemaal draaien gekregen. Omdat de
meeste ruimte werd ingenomen door foto's heb ik die in blokken van 5 GB
naar dvd geschreven, en darmee was het "probleem" zo'n beetje opgelost.


-W-
Julien Michielsen
julien op michkloo.xs4all.nl

More information about the Linux mailing list