[linux] Re: Probleem met apache en SSL

Cecil Westerhof CecilWesterhof op xs4all.nl
Vr Aug 10 10:36:24 CEST 2007


Op do, 09-08-2007 te 21:04 +0200, schreef Paul Slootman:
> Let op, een NameVirtualHost _kan_ niet met SSL.
> Alleen IP-based virtual hosts...

In /etc/apache2/vhosts.d/vhost-ssl.conf stond:
    IfDefine SSL>
    <IfDefine !NOSSL>
    
    ##
    ## SSL Virtual Host Context
    ##
    
    <VirtualHost _default_:443>
    
        # General setup for the virtual host
        DocumentRoot "/srv/www/htdocs"
        ServerName www.smartmobilesolutions.nl:443
        #ServerAdmin webmaster op example.com
        ErrorLog /var/log/apache2/error_log
        TransferLog /var/log/apache2/access_log

De _default_ heb ik nu vervangen door het ip-adres.


> Firewall misschien?
> 
> Kun je wel verbinding maken met "telnet localhost 443" ?

Nope, dat geeft een connection refused. Waar zou ik moeten kijken?
(Misschien klopt het dat Apache toch wat lastiger te configureren is.
Staat waarschijnlijk wel tegenover dat als je het eenmaal kan, dan ook
een krachtige tool hebt.)

-- 
Cecil Westerhof <CecilWesterhof op xs4all.nl>
More information about the Linux mailing list