[linux] Re: Mogelijk verband tussen bios-flash en batterij-spanning?

Julien Michielsen julien op michkloo.xs4all.nl
Vr Aug 24 11:41:38 CEST 2007


> On Thu, 23 Aug 2007, Julien Michielsen wrote:

>> En wanneer de zaak inderdaad niet stuk is, dan kom ik terug op de
>> oorspronke vraagstelling: is er een verband tussen de bios en de
>> batterij-spanning?
>> Kan een foutieve flash (origineel bios = asus 1013, overschreven met
>> award 6A61, zoals aanbevolen door esupport,de door award aanbevolen
>> tussenpersoon)) tot gevolg hebben dat de mobo-klok de tijd verliest na
>> het uitzetten van het systeem?
>
> Als je moederboard tijd verliest na uitzetten, is dat moederboard
> in mijn opinie _wel_ duidelijk stuk.
>
> een zeurderig moederboard is wat je niet wil hebben. Als er garantie
> op zit, gewoon aanmelden als stuk. Ik meen te weten dat de
> service afdeling van de diverse computershops niet meer is wat het
> geweest is, maar je moet gewoon op je strepen staan. Omruilen de hap.

Vandaag nog met een kennis gepraat over de vraag "klok niet uitleesbaar:
mogelijk biosprobleem?". Het antwoord waar we op kwamen was toch dat dit
heel goed aan een niet goed werkend bios kan lggen. Zet je het systeem uit
(wat ik bij voorkeur iedere avond doe) dan blijft de klok "doortikken",
blijft klikken toevoegen aan de teller. Op het moment dat het systeem
wordt aangezet zal het bios de klokteller lezen, en vertalen naar een
uur-tijd. En gezien mijn niet gelukte poging de asus 1013-bios te upgraden
met de award 6A61 denk ik toch dat het heel goed een bios-probleem kan
zijn.

-W-
Julien Michielsen
julien op michkloo.xs4all.nl

More information about the Linux mailing list