[linux] sql optimalisatie?

Folkert van Heusden folkert op vanheusden.com
Di Jan 23 21:25:34 CET 2007


Iemand nog 'n ideetje hoe ik deze query kan versnellen?

SELECT heatloss_ranges.descr, (SELECT (COUNT(*) / 45408) * 100.0 FROM
data WHERE (1.1622*(10.45 + 10*sqrt(windspeed) - windspeed)*(33 -
temp_out)) >= heatloss_ranges.min AND (1.1622*(10.45 +
10*sqrt(windspeed) - windspeed)*(33 - temp_out)) < heatloss_ranges.max)
AS percentage FROM heatloss_ranges GROUP BY heatloss_ranges.min ORDER BY
percentage DESC;

Output is iets als dit:
+-----------+------------+
| descr   | percentage |
+-----------+------------+
| zeer laag |  71.44556 |
| laag   |  28.34743 |
| gemiddeld |  0.24225 |
| extreem  |  0.00000 |
| zeer hoog |  0.00000 |
| hoog   |  0.00000 |
+-----------+------------+

mysql> describe heatloss_ranges;
+-------+--------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type     | Null | Key | Default | Extra |
+-------+--------------+------+-----+---------+-------+
| min  | float    | NO  | PRI | NULL  |    |
| max  | float    | NO  | PRI | NULL  |    |
| descr | varchar(128) | NO  |   | NULL  |    |
+-------+--------------+------+-----+---------+-------+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> describe data;
+----------------+--------------+------+-----+---------+-------+
| Field     | Type     | Null | Key | Default | Extra |
+----------------+--------------+------+-----+---------+-------+
| timestamp   | datetime   | NO  | PRI | NULL  |    |
| temp_in    | decimal(4,1) | NO  |   | 0.0   |    |
| temp_out    | decimal(4,1) | NO  |   | 0.0   |    |
| dewpoint    | decimal(4,1) | NO  |   | 0.0   |    |
| rel_hum_in   | tinyint(3)  | NO  |   | 0    |    |
| rel_hum_out  | tinyint(3)  | NO  |   | 0    |    |
| windspeed   | decimal(4,1) | NO  |   | 0.0   |    |
| wind_direction | char(3)   | NO  |   | NULL  |    |
| wind_angle   | decimal(4,1) | NO  |   | 0.0   |    |
| wind_chill   | decimal(4,1) | NO  |   | 0.0   |    |
| rain_1h    | decimal(6,1) | NO  |   | 0.0   |    |
| rain_24h    | decimal(6,1) | NO  |   | 0.0   |    |
| rain_1w    | decimal(7,1) | NO  |   | 0.0   |    |
| rain_1m    | decimal(7,1) | NO  |   | 0.0   |    |
| rain_total   | decimal(8,1) | NO  |   | 0.0   |    |
| rel_pressure  | decimal(8,1) | NO  |   | 0.0   |    |
| abs_pressure  | decimal(8,1) | NO  |   | 0.0   |    |
| tendency    | varchar(10) | NO  |   | NULL  |    |
| forecast    | varchar(7)  | NO  |   | NULL  |    |
+----------------+--------------+------+-----+---------+-------+
19 rows in set (0.00 sec)

Die query berekent dus de hoe vaak welk warmteverlies.


Folkert van Heusden

-- 
www.vanheusden.com/multitail - win een vlaai van multivlaai! zorg
ervoor dat multitail opgenomen wordt in Fedora Core, AIX, Solaris of
HP/UX en win een vlaai naar keuze
----------------------------------------------------------------------
Phone: +31-6-41278122, PGP-key: 1F28D8AE, www.vanheusden.comMore information about the Linux mailing list