[linux] cron probleem (unexpected EOF)

Peter Vollebregt peter.vollebregt op gmail.com
Wo Apr 2 12:45:59 CEST 2008


Om de teloorgang van mijn disks in de gaten te houden wil ik graag cron 
gebruiken om een file te vullen met een bepaalde datum en teller. Het 
commando daarvoor heb ik overigens geleend van het internet (als cron) 
en zou dus moeten werken - ik wilde alleen de data wat mooier hebben, 
vandaar de format achter date. Het mysterieuze is nu dat het 
onderstaande commando wel werkt via de command-line, maar als ik 
hetzelfde commando als cron probeer uit te voeren gaat het mis:

/bin/echo "`(date +%Y-%m-%d\|%H:%M)`|`/usr/sbin/smartctl -d ata -a 
/dev/sda| grep ^193 |awk '{ print $10}'`" >> /home/pvollebr/Load_Cycle_Count

Output:
2008-04-02|12:42|0


En in cron:
*/5 * * * * /bin/echo "`(date +%Y-%m-%d\|%H:%M)`|`/usr/sbin/smartctl -d 
ata -a /dev/sda| grep ^193 |awk '{ print $10}'`" >> 
/home/pvollebr/Load_Cycle_Count

geeft dit de volgende fout in de mail:

/bin/sh: -c: line 0: unexpected EOF while looking for matching ``'
/bin/sh: -c: line 1: syntax error: unexpected end of file

Wie kan hier iets van maken?

PeterMore information about the Linux mailing list