[linux] Non buffered uitvoer in Python met een pipe

Cecil Westerhof CecilWesterhof op xs4all.nl
Za Apr 19 10:45:08 CEST 2008


In Python wordt uitvoer (sys.stdout) gebuffered indien de uitvoer niet
na de console wordt gestuurd. Dit is te overrulen met de flag -u. Ik
neem aan dat dit een speciale variabele aanpast, maar ik kan niet vinden
welke. Is er een manier om in het script zelf te zorgen dat uitvoer niet
wordt gebufferd?
Nu moet ik
	python -u <PATH>/script.py | ...
geven en ik prefereer
	script.py | ...

-- 
Cecil Westerhof <CecilWesterhof op xs4all.nl>
More information about the Linux mailing list