[linux] Re: wireless - opgelost

Wybo Dekker wybo op servalys.nl
Di Feb 12 22:26:57 CET 2008


Buurman is langsgeweest en het draait nu.
Ik geef maar even de instellingen door, misschien heeft iemand anders er nog 
iets aan:

modem: 
 broadcast network name: off
 new stations automatically allowed
 encryption: wpa-psk
 encryption key: kanikzelfbedenken
 wpa-psk version: wpa+wpa2

yast2:
 network devices->
 network card->
 intel mim2000/centrino->
 configure->
 dhcp: on
 operating mode: managed
 authentication mode: wpa-psk
 key input type: passphrase (terwijl op modem staat: hex!)
 encryption key: kanikzelfbedenken

> iwconfig eth0 essid SpeedTouchFAA009
> iwconfig eth0 mode Managed
> iwconfig eth0 ap any
> iwconfig eth0 key off
> ifconfig eth0 10.0.0.128
> ip route add default via 10.0.0.138
> ifconfig
> ping -c 1 10.0.0.138
>
> en dat werkt!
> Wat niet wil zeggen dat ik ook naar buiten kan pingen.
> Ook kan ik de laptop vanaf mijn desktop niet pingen.
> En als ik de beveiliging weer aanzet kan ik ook 10.0.0.138 niet meer
> pingen, maar dat laatste liet zich verhelpen door
> yast2->
>  network devices->
>  network card ->
>  statically assigned IP=10.0.0.138,
>  subnetmask=255.255.255.0,
>  hostname=mylaptop,
>  Authentication Mode=WEP-shared key,
> key input type=hex, encryption key=...
>
> maar wat ik verder ook ping:
>
> connect: Network is unreachable
>
> Hoe kom ik nu verder?-- 
WyboMore information about the Linux mailing list