[linux] Re: Bufferlengte van een redirect aanpassen

Wybo Dekker wybo op servalys.nl
Di Feb 19 21:24:56 CET 2008


On Tuesday 19 February 2008 17:21:16 Cecil Westerhof wrote:
> Ik run regelmatig een commando waarbij de uitvoer naar een bestand
> wordt omgeleid. Tijdens het runnen van dit commando kijk ik dan in het
> bestand om te kijken wat er precies gebeurd. Echter doordat het
> commando weinig output genereert en Linux uitvoer buffert, kan het
> enige tijd duren voordat ik de uitvoer zie. Is er een mogelijkheid om
> te zorgen dat bij een redirect geen buffering wordt toegepast, of er
> tenminste voor te zorgen dat de buffer een stuk kleiner is?

is tail -f hier geen oplossing?
Dus:

$ commando >& log &
$ tail -f log

Probeer maar: 
$ cat <<EOF >commando
while true; do 
echo -n `date`
sleep 1
done
EOF
$ ./commando >& log &
$ tail -f log

De output loopt niet achter op je klok.
-- 
WyboMore information about the Linux mailing list