[linux] Re: unmount zegt: device busy.

Wybo Dekker wybo op servalys.nl
Ma Jun 9 15:58:55 CEST 2008


Geert Stappers wrote:

> Terug naar fuser
> 
> Geef fuser als parameter het device op wat niet umount kan worden.
> Doe dat als root, wat dan krijg je meer te zien.
>   # fuser /dev/sdc1

in mijn fstab staat:

/dev/sdb1  /store   reiserfs   defaults   1 2

en

# fuser /dev/sdb1

levert helemaal niets op...


-- 
WyboMore information about the Linux mailing list