[linux] Re: fuser in actie

Wybo Dekker wybo op servalys.nl
Vr Jun 20 13:53:52 CEST 2008


Geert Stappers wrote:

> Maak daar gerust
> 
> Alleen `fuser -a /TeX` ziet die open file dus blijkbaar niet..
> 
> van, gelukkig zag `fuser -am /Tex` wel proces 14344.
> 
> Verder blijkt dat de "-m optie" ook processen zichtbaar maakt die voor
> de loop-gemounte ISO gelden. Dat zullen de processen zijn van de "device
> busy" waarmee het verhaal begon. (toen nog subject "suspend")

Ja, maar waar het om ging was dat ik /store wilde unmounten en dat dat 
niet lukte omdat /store busy was door de TeX.iso die daar nog gemount 
stond. En dat vertelde fuser me niet.

met dit in mijn fstab:

/dev/sdb1   /store   reiserfs  defaults 1 2
/store/TeX.iso /TeX    iso9660  loop   0 0

en daardoor dit in mijn df-output:

/dev/sdb1 reiserfs   251G  205G  46G 82% /store
/store/TeX.iso
      iso9660   1.9G  1.9G   0 100% /TeX

en zonder andere processen die iets op /store of /TeX open hebben zegt 
fuser:

wybo>fuser -ma /store /TeX
/store:
/TeX:

-- 
WyboMore information about the Linux mailing list