[linux] Niet in staat nieuw gecompileerde kernel op te starten

Julien Michielsen julien op michkloo.xs4all.nl
Ma Dec 21 15:59:54 CET 2009


Ik heb een nieuwe 2.6.32 opgehaald, gecompileerd en toegevoegd aan 
mijn /boot/grub/menu.list, en gezien dat het opstarten niet lukt.
Bij het booten krijg ik eerst 10 keer de melding
FATAL: Could not load /lib/modules/2.6.32-0.2-pae/modules.dep: No such file or 
directory

Een "snapshot" van de mislukkende boot staat op 
http://www.xs4all.nl/~michkloo/ssbootfail1.html
toch is de verwijzing naar /lib/modules/2.6.32-0.2-pae/modules.dep geldig: 
een LS van die file laat een bestaand bestand zien:

ls /lib/modules/2.6.32-0.2-pae/modules.dep -l
-rw-r--r-- 1 root root 439105 Dec 20 
15:50  /lib/modules/2.6.32-0.2-pae/modules.dep
(na Dec 20 wordt de regel afgebroken, en gaat hij verder met 15:50 /lib.... )

Wat zou er de reden van kunnen zijn dat de modules niet geladen kunnen worden, 
en is er een list te bedenken zodat ik om die fout heen kan gaan?

Vast bedankt.
Julien
-- 
Julien Michielsen          
julien_at_michkloo.xs4all.nl
More information about the Linux mailing list