[linux] bash getopt probleem

Hans Paijmans J.J.Paijmans op uvt.nl
Ma Aug 8 15:26:46 CEST 2011


Ik heb het probleem dat getopt van bash mijn parameterstring met spaties
erin vernaggelt.

Het volgende script (met een hoop opties) roep ik aan als

sh testje "dit zijn meerdere woorden"

geeft als output:

voor getopt dit zijn meerdere woorden
zonder dubbquot dit
met dubbquot   dit

zoals je ziet is na getopt de parameter zijn dubbele quotes kwijt. Wat
doe ik eraan?


-------------------------
echo "voor getopt "$1

set -- `getopt B:bmI:NMTLsS:p:hHd $*`

for i
    do
    case "$i"
    in 
       -B) balk=$2; shift; shift;;
       -b) balkprefix=1; shift;;
       -m) measureprefix=1; shift;;
       -I) interval=$2; shift; shift;;
       -p) ngram=$2; shift; shift;;
       -S) slice=$2; shift; shift;;
       -N) noten=1; shift;;
       -T) time_array=1; shift;;
       -L) notenlength=1; shift;;
       -h) help; shift;;
       -H) long_help; shift;;
       -M) metadata=1; shift;;
       -s) separate=1; shift;;

       -d) debug=1; shift;;

       --) shift; break;;
     esac
done

echo "zonder dubbquot "$1
echo "met dubbquot   $1"

-- 
Dr. J.J. Paijmans
Tilburg University: Dept. of Linguistics & AI    013-4662693
Thuis: Kleine St.Jansstraat 3, 3811 HV Amersfoort 033-4722579 
http://paai.uvt.nl   http://paijmans.net     GSM: +31 621 961 083


More information about the Linux mailing list