[linux] Re: Verplaatsen subdirectories

Hans Paijmans J.J.Paijmans op uvt.nl
Ma Jul 25 13:31:30 CEST 2011


On 07/25/2011 01:19 PM, Robin van Leeuwen wrote:
> Hi groep,
> ik heb een directory structuur:
>
> a1
>   b1
>   b2
>   b3
> a2
>   b4
>   b5
>   b6
> ...
> a200
>   b1000
>   b1001
>   b1004
>
> Nu wil ik alle b-directories met hun inhoud, verplaasten naar een 1 andere
> directory.
> M.a.w. ik wil de a1...a200 structuur eruit slopen en alle b-directories op 1
> plaats hebben.
> Hoe kan ik dit het beste doen?
>
> thnx,
>
>
>
>
for x in a* ; do mv $x/b* . ; done

mooier, voor filenamen met spaties etc.:

for x in a* ; do mv "$x"/b* . ; done

of nog nog mooier, een test inbouwen of $x een directory is. imho niet
nodig.-- 
Dr. J.J. Paijmans
Tilburg University: Dept. of Linguistics & AI    013-4662693
Thuis: Kleine St.Jansstraat 3, 3811 HV Amersfoort 033-4722579 
http://paai.uvt.nl   http://paijmans.net     GSM: +31 621 961 083


More information about the Linux mailing list