[linux] Re: shell vraagje

Kees Theunissen theuniss op rijnh.nl
Ma Jul 25 14:40:27 CEST 2011


On Mon, 25 Jul 2011, Hans Paijmans wrote:

>even tussendoor: hoe kan ik in een shellscript zien of het script met
>redirectie is aangeroepen?
>(het verschil dus tussen 'sh bla < blabla' en 'sh bla')

Voor redirection van stdin:
  ls -l /proc/$$/fd/0


Voorbeeld zonder redirection:
kees op pcict9:/tmp$ ls -l /proc/self/fd/{0,1,2}
lrwx------ 1 kees users 64 Jul 25 14:32 /proc/self/fd/0 -> /dev/pts/0
lrwx------ 1 kees users 64 Jul 25 14:32 /proc/self/fd/1 -> /dev/pts/0
lrwx------ 1 kees users 64 Jul 25 14:32 /proc/self/fd/2 -> /dev/pts/0

Redirected stdin:
kees op pcict9:/tmp$ ls -l /proc/self/fd/{0,1,2} < /dev/null
lr-x------ 1 kees users 64 Jul 25 14:33 /proc/self/fd/0 -> /dev/null
lrwx------ 1 kees users 64 Jul 25 14:33 /proc/self/fd/1 -> /dev/pts/0
lrwx------ 1 kees users 64 Jul 25 14:33 /proc/self/fd/2 -> /dev/pts/0

Pipe en redirected stderror:
kees op pcict9:/tmp$ ls -l /proc/self/fd/{0,1,2} 2>/dev/null | cat
lrwx------ 1 kees users 64 Jul 25 14:33 /proc/self/fd/0 -> /dev/pts/0
l-wx------ 1 kees users 64 Jul 25 14:33 /proc/self/fd/1 -> pipe:[218128]
l-wx------ 1 kees users 64 Jul 25 14:33 /proc/self/fd/2 -> /dev/null


Ik denk niet dat je dit moet gebruiken als je portable code wilt
schrijven.Groeten,

Kees.

-- 
Kees Theunissen
F.O.M.-Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen, Nieuwegein
E-mail: theuniss op rijnh.nl,     Tel: 030-6096724,     Fax: 030-6031204More information about the Linux mailing list