[linux] Re: routing vraagje

Fred Mobach fred op mobach.nl
Wo Jun 8 10:42:24 CEST 2011


On Wednesday 08 June 2011 09:23:43 Hans Paijmans wrote:
> On 06/08/2011 07:38 AM, joop g wrote:
> > On Tuesday 07 June 2011 23:15:54 Hans Paijmans wrote:
> >> On 06/07/2011 07:22 PM, Paul Slootman wrote:
> >>> On Tue 07 Jun 2011, paai op uvt.nl wrote:
> >>>> eh... hoe zou ik dat aan die router moeten vertellen...? ben
> >>>> overigens niet meer thuis zoals je ziet.
> >>>
> >>> Aangezien je totaal niks zegt over wat dat voor een router is,
> >>> hoe moeten wij dat gokken?
> >>> Vaak is er wel een mogelijkheid om vaste routes in te voeren in
> >>> zo'n ding. Daarmee dus.
> >>
> >> De router (TP-link WR-340G) biedt inderdaad de mogelijkheid van
> >> 'static routing'. en vraagt dan Destination IP Address:    Subnet
> >> Mask: Default Gateway: ALs ik daar respectievelijk 192.168.2.1,
> >> 255.255.255.0 en 192.168.1.1 invoer gebeurt er weinig zinnigs...
> >
> > Volgens mij betekent 255.255.255.0 hetzelfde als "24 significante
> > bits". Dat is in strijd met 192.168.2.1. Welke bedoel je?
>
> Zoals ik al aangaf denk ik niet dat die router er iets mee te maken
> heeft. De laptop hangt achter de PC en de PC zou dat dus moeten
> maskeren met z'n eigen IP nummer. Toch?

Wat betreft de vraag naar CLI mode NAT command:
 iptables -t nat -A POSTROUTING  -j SNAT --to-source 192.168.1.1
maar ik gaf al eerder aan dat NAT achter NAT niet aanbevelenswaardig is 
want minder stabiel. Maar als elke volgende component in jouw keten 
achter de laptop NAT verzorgt hoeft de retourketen (dus de router) geen 
aangevulde route tabel te hebben omdat het datagram teruggestuurd wordt 
naar het geNATte IP adres van de volgende component. Op welke die 
functie dan herhaald wordt.

Wat betreft het routing mechanisme:
dat is voor de netwerkcomponenten nodig om te weten op welke volgende 
component een datagram moet worden gericht voor verder transport.

In de praktijk betekent dit in jouw geval uitgaand:
- datagram van laptop gaat dankzij laptops default gateway naar pc
- datagram van pc gaat dankzij pcs  default gateway naar 192.168.1.1
en inkomend:
- datagram van 192.168.1.1 gaat naar <onbekend in routing tabel>, 
waarbij <onbekend in routing tabel> eigenlijk pc moet zijn.
-- 
Fred Mobach
website : https://fred.mobach.nl
 .... In God we trust ....
 .. The rest we monitor ..More information about the Linux mailing list