[linux] nas hdd crash

Paul Slootman paul+nospam op wurtel.net
Wo Sep 14 13:41:49 CEST 2016


On Wed 14 Sep 2016, Frans van Berckel wrote:
> On Wed, 2016-09-14 at 11:33 +0200, Daniel C. von Asmuth wrote:

> > > # file /dev/sdb5
> > > /dev/sdb5: block special (8/21)
> 
> > Zoals gezegd spreekt dat nogal vanzelf. Als u die /dev/loop0 niet
> > verwijderd had zou u kunnen proberen
> > 
> > file -s /dev/loop0 
> > 
> > Als de output iets geeft van LVM2 PV, dan hebt u misschien een kans. 
> 
> Eerder schreef Fred al.
> 
> # file /dev/loop0
> 
> /dev/loop0: block special (7/0)

Ja, maar dat was dus zonder de cruciale -s optie.


Paul


More information about the Linux mailing list