[linux] nas hdd crash

Frans van Berckel fberckel op xs4all.nl
Do Sep 15 08:02:33 CEST 2016


On Wed, 2016-09-14 at 23:27 +0200, Fred wrote:

> lvdisplay /dev/loop1
> 
>    Found duplicate PV PHTGSWzguVV17ES99r2RaTDgYGSkMD3u: using
> /dev/loop1 
> not /dev/loop0
>    --- Physical volume ---
>    PV Name               /dev/loop1
>    VG Name               vg1001
>    PV Size               1,81 TiB / not usable 3,19 MiB
>    Allocatable           yes (but full)
>    PE Size               4,00 MiB
>    Total PE              475752
>    Free PE               0
>    Allocated PE          475752
>    PV UUID               PHTGSW-zguV-V17E-S99r-2RaT-DgYG-SkMD3u

Dat heb ik weer, ben de -m en -a parameters vergeten te vermelden ...

# lvdisplay -am

Kijken of we de volume kunnen mounten.

Met vriendelijke groet,


Frans van Berckel


More information about the Linux mailing list