[linux] nas hdd crash

Paul Slootman paul+nospam op wurtel.net
Do Sep 15 08:52:35 CEST 2016


On Thu 15 Sep 2016, Fred wrote:
> >
> ># losetup
> NAME    SIZELIMIT OFFSET AUTOCLEAR RO BACK-FILE
> /dev/loop0     0 1048576     0 1 /dev/sdb5
> /dev/loop1     0 1048576     0 1 /dev/sdb5

Dan is losetup tweemaal uitgevoerd, dan wordt gewoon de volgende loop
device gepakt voor de nieuwe.


On Thu 15 Sep 2016, Frans van Berckel wrote:
> On Thu, 2016-09-15 at 08:07 +0200, Fred wrote:
> > 
> >   Found duplicate PV PHTGSWzguVV17ES99r2RaTDgYGSkMD3u: using
> > /dev/loop1 
> > not /dev/loop0

... omdat ie dus tweemaal dezelfde device op twee verschillende loop
devices vindt.

> >    --- Logical volume ---
> >    LV Path                /dev/vg1001/lv
> >    LV Name                lv
> >    VG Name                vg1001
> >    LV UUID                ALEo0H-smDv-ywwl-sae3-CRVX-g0Zd-oHHq7t
> >    LV Write Access        read/write
> >    LV Creation host, time ,
> >    LV Status              NOT available

Deze hierboven is belangrijk.


On Thu 15 Sep 2016, Fred wrote:

> /media# mkdir vg1001
> /media# mkdir vg1001/lv
> /media# mount /dev/vg1001/lv /media/vg1001/lv
> mount: special device /dev/vg1001/lv does not exist

Je moet 'm dus eerst "available" maken.

Probeer eens:

lvchange --available y /dev/vg1001/lv

of misschien:

lvchange --available y vg1001/lv

of misschien zelfs:

lvchange --available y --permission r vg1001/lv

zodat ie read-only wordt.

En dan de mount opnieuw proberen.


Paul


More information about the Linux mailing list