[linux] voorlopig laatste vraag: netwerk.

paai j.j.paijmans op gmail.com
Do Sep 15 19:46:06 CEST 2016


In mijn server zitten twee NICs. Ik wil met de tweede NIC een 
netwerkprinter aansturen op 192.168.178.100. Echter: ik kan hem niet pingen.


Mijn rc.local bevat de volgende regels:


# opzetten bridge voor printer achter de server

/sbin/brctl addbr br0
/sbin/brctl stp br0 on

/sbin/ifconfig enp2s0 0.0.0.0 down
/sbin/ifconfig enp4s8 0.0.0.0 down

/sbin/brctl addif br0 enp2s0
/sbin/brctl addif br0 enp4s8

/sbin/ifconfig enp2s0 up
/sbin/ifconfig enp4s8 up
/sbin/ifconfig br0 192.168.178.25 up

/sbin/route add default gw 192.168.178.1

# ifconfig 192.168.178.25 up

echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

In de dmesg staat niets alarmerends. De ifconfig ziet er als volgt uit:


$ ifconfig
br0    Link encap:Ethernet HWaddr 00:10:4b:77:91:10
      inet addr:192.168.178.25 Bcast:192.168.178.255 
Mask:255.255.255.0
      inet6 addr: fe80::210:4bff:fe77:9110/64 Scope:Link
      UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
      RX packets:13368 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
      TX packets:21163 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
      collisions:0 txqueuelen:1000
      RX bytes:4863000 (4.8 MB) TX bytes:14578827 (14.5 MB)

enp2s0  Link encap:Ethernet HWaddr 00:24:e8:3e:5c:3d
      inet6 addr: fe80::224:e8ff:fe3e:5c3d/64 Scope:Link
      UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
      RX packets:13508 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
      TX packets:21506 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
      collisions:0 txqueuelen:1000
      RX bytes:5145166 (5.1 MB) TX bytes:14688399 (14.6 MB)
      Interrupt:16

enp4s8  Link encap:Ethernet HWaddr 00:10:4b:77:91:10
      UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
      RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
      TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
      collisions:0 txqueuelen:1000
      RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
      Interrupt:16 Base address:0xc000

lo    Link encap:Local Loopback
      inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
      inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
      UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
      RX packets:761 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
      TX packets:761 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
      collisions:0 txqueuelen:1
      RX bytes:57803 (57.8 KB) TX bytes:57803 (57.8 KB)


More information about the Linux mailing list