[linux] nas hdd crash

Fred fred.d op xs4all.nl
Vr Sep 16 15:09:13 CEST 2016Op 16-09-16 om 14:18 schreef Daniel C. von Asmuth:
> Aldus schreef Fred op Fri, Sep 16, 2016 at 01:36:47PM +0200:
>> Op 16-09-16 om 13:14 schreef Daniel C. von Asmuth:
>>> Aldus schreef Paul Slootman op Fri, Sep 16, 2016 at 12:38:56PM +0200:
>>>> On Fri 16 Sep 2016, Fred wrote:
>>>>> # mount /dev/vg1001/lv /media/vg1001/lv
>>>>> mount: /dev/mapper/vg1001-lv is write-protected, mounting read-only
>>>>> mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/mapper/vg1001-lv,
>>>>>         missing codepage or helper program, or other error
>>>> Ik zou hier toch nog even "mount -t ext4 /dev/vg1001/lv /media/vg1001/lv"
>>>> proberen; of misschien eerst "file -s /dev/vg1001/lv"
>>>>
>>>> Paul
>>> We zijn in ieder gaval 1 stapje verder gekomen. Verder ben ik het met
>>> Paul eens.
>>>
>> Oke, dan doe ik graag nog een poging....
>> Hieronder het resultaat...
>>
>> # losetup --find --show --offset $((2048*512)) /dev/sdb5
>> /dev/loop0
>>
>>
>> # lvdisplay -am
>>
>> --- Logical volume ---
>> LV Path /dev/vg1001/lv
>> LV Name lv
>> VG Name vg1001
>> LV UUID ALEo0H-smDv-ywwl-sae3-CRVX-g0Zd-oHHq7t
>> LV Write Access read only
>> LV Creation host, time ,
>> LV Status NOT available
>> LV Size 1,81 TiB
>> Current LE 475752
>> Segments 1
>> Allocation inherit
>> Read ahead sectors auto
>> --- Segments ---
>> Logical extents 0 to 475751:
>> Type linear
>> Physical volume /dev/loop0
>> Physical extents 0 to 475751
>>
>> # lvchange --available y --permission r vg1001/lv
>> Logical volume "lv" is already read only
> Hebt u hierna het lvdisplay -am commando herhaald? Was het volume toen
> wel 'available'?
Nee, wat ik gedaan heb staat exact en ook en deze volgorde in dit bericht.
>
>> (Op dit punt geeft de ' device notifier aan dat er een storage volume
>> beschikbaar is die ik met de file manager kan openen. Er wordt alleen een
>> wachtwoord gevraagd. Geen van de door mij gebruikte wachtwoorden werkt
>> hier.)
> Hier snap ik even niets van. 'File Manager' is een grafisch programma
> dat onderdeel uitmaakte van oudere versies van MS Windows, Windows NT en
> Windows CE. Wil dit zeggen dat het hele logical volume versleuteld is?
Of het versleuteld is weet ik niet dat zou dan in de NAS gebeurt moeten 
zijn. Maar windows is hier in dit geval niet van toepassing. Ik gebruik 
in Linux ook een window manager en daar wordt in mijn geval Dolphin als 
bestandsbeheerder gebruikt. Ik open in dezelfde grafische omgeving een 
terminal en voer daar als root de opdrachten in die ik uit de berichten 
haal. Op enig moment weet dat de systeem notifier in de taakbalk met een 
pop-up te melden dat er een storage volume beschikbaar is gekomen. Deze 
kan ik openen met de file manager. Als ik voor deze optie kies dan krijg 
ik een pop-up waarin ik een wachtwoord moet invullen.


Fred


More information about the Linux mailing list