[linux] rc.local

Paul Slootman paul+nospam op wurtel.net
Vr Aug 18 08:57:32 CEST 2017


On Fri 18 Aug 2017, paai wrote:
> 
> Om een of andere reden willen de laatste regels van rc.local niet uitgevoerd
> worden.
> 
> De radicale-regel wordt nog wel uitgevoerd, maar mlnet en mount niet meer.

Vermoedelijk blijft radicale dus in de voorgrond draaien, dus blijft de
shell wachten totdat die klaar is om dan pas verder te gaan met de
rest. Misschien een & er achter, zoals je ook al voor mlnet hebt?

> (Ik heb die mount nodig omdat bij de boot de laatste regel van fstab, een
> cifs mount, ook niet wordt uitgevoerd; met een latere 'mount -a' wel.)

Waarom doe je die mount dan niet voor de radicale start?

> echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

Dat zou je wellicht handiger via een /etc/sysctl.d/ip_forward file
kunnen regelen, stop in die file:

net.ipv4.ip_forward = 1


Paul


Meer informatie over de Linux maillijst