[linux] Nefit Easy WAS: detective spelen?

Paul Slootman paul+nospam op wurtel.net
Wo Nov 8 09:52:32 CET 2017


On Wed 08 Nov 2017, paai wrote:

> Intussen ben ik erin geslaagd de gewenste temperatuur te wijzigen met
> 
> |curl -XPOST
> http://127.0.0.1:3000/bridge/heatingCircuits/hc1/temperatureRoomManual -d
> '{"value":20}' -H 'Content-Type: application/json'|
> 
> |c.q.
> ||
> easy set temperature '20'
> 
> waarbij de laatste natuurlijk de gemakkelijkste is, maar met de caveat hem
> niet meer dan om de paar minuten te gebruiken. Dat curl commmando is dus
> voor mij onbegrijpelijk.
> |||

Je nmap scan liet zien dat de thermostaat alleen op port 80
communiceert.

Dat die "easy" software op jouw linux bak vervolgens een web en een CLI
interface presenteert maakt niet uit, beiden communiceren blijkbaar met
die thermostaat via port 80; HTTP dus. Ik snap dan niet waarom
veelvuldig gebruik van de CLI anders is dan veelvuldig gebruik van de
web interface...

Overigens is curl echt niet zo moeilijk, het is gewoon een tool om HTTP
requests (in dit geval) te kunnen doen.

-XPOST betekent "doe een HTTP POST request
http://enz. is gewoon het URL
-d '{"value":20}' betekent dat de POST die string als data in de body
  moet sturen
-H 'Content-Type: application/json' betekent dat die string letterlijk
  als HTTP header meegestuurd moet worden
Ik zoe persoonlijk eerst alle opties doen en dan pas het URL, maar ja

{"value":20} is dus JSON formatted data, wat variabele value met waarde
20 aangeeft; veel simpeler is het niet te maken...


Paul


Meer informatie over de Linux maillijst