[linux] Opgelost: USB-stick met NTFS geeft problemen, soms

lnx lnx op kpnmail.nl
Ma Mrt 12 13:16:35 CET 2018


On 11/03/18 15:48, Daniel C. von Asmuth wrote:
> Aldus schreef lnx op Sun, Mar 11, 2018 at 01:58:03PM +0100:

<knip>

>> $ mount
>> [...]
>> /dev/sdb1 on /media/opa/looydata type fuseblk
>> (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096,uhelper=udisks2)
>> /dev/sdc1 on /media/opa/looydata_id7 type fuseblk
>> (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096,uhelper=udisks2)
>>
>> ...... en (gelukkig) begint het aantoonbare gepiel:
>>
>>> $ sudo dd if=/media/opa/looydata/test.mp4 of=/media/opa/looydata_id7/test_id7.mp4 ; sync
>>> dd: failed to open ‘/media/opa/looydata/test.mp4’: No such file or directory
>>
>> Dus wat doe ik dan ik ga kijken en wat blijkt:
>>
>>> opa op deskcomm ~ $ ls -al /media/opa
>>> total 16
>>> drwx------ 4 opa opa 4096 Mar 11 13:45 .
>>> drwxr-xr-x 4 root root 4096 Dec 26 2016 ..
>>> drwx------ 1 opa opa 4096 Mar 9 10:18 looydata
>>> drwx------ 1 opa opa 4096 Mar 11 13:45 looydata_id7
>>
>> looydata & looydata_id7 bestaan wel!
> 
> Allicht, zoals u kunt afleiden uit het mount-commando erboven. De
> foutmelding zegt dat /media/opa/looydata/test.mp4 niet bestaat terwijl 
> de directory /media/opa/looydata/ wel gemount is en u de file ./test.mp4 
> niet hebt gewist.

Vandaar de opmerking onvoorspelbaar gedrag!

***

In deze de stoute schoen maar aangetrokken en de USB-stick opnieuw
gepartitioneerd (fdisk) en een NTFS filesystem ID 7 (mkntfs) proberen
aan te maken en wat gebeurd er:

$ sudo mkntfs -v -L looydata_old_id7 /dev/sdb1
Cluster size has been automatically set to 4096 bytes.
Initializing device with zeroes: 100% - Done.
Creating NTFS volume structures.
[...]
Syncing device.
Input/output error.
*FAILED*


Vervolgens was niets meer mogelijk en kwam er bij GUI/CLI-mount bij alle
handelingen de melding "Device write protected" tevoorschijn.

Om alles uit te sluiten de procedure (partitioneren + formatteren) op-
nieuw proberen te doorlopen maar hij bleef maar met dezelfde melding
terug komen.

Aangezien ik geen mogelijkheid zag/had om deze 'write protect' er vanaf
te krijgen is ten einde raad de USB-stick middels een Flash programma
(AlcorMP.exe [1]) de firmware opnieuw geflashed en gelijktijdig ook maar
een Low Level Format gedaan dit alles onder WindowsXP.

Daar heeft ie ontzettend lang over gedaan (> 6 uur) en vervolgens onder
Linux de USB-stick opnieuw gepartioneerd en een NTFS filesystem aan-
gemaakt (wat deze keer trouwens opvallend genoeg ook erg lang duurde (>
3 uur)).


Het resultaat:


$ sudo fdisk -l /dev/sdb

Disk /dev/sdb: 31.6 GiB, 33927725056 bytes, 66265088 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x5d2ee06a

Device   Boot Start   End Sectors Size Id Type
/dev/sdb1    2048 66265087 66263040 31.6G 7 HPFS/NTFS/exFAT

(Om onduidelijke redenen is er door de Flash actie wel 600MB (32.2G
tegen nu 31.6G) verloren gegaan)$ sudo mkntfs -v -L looydata_old_id7 /dev/sdb1
Cluster size has been automatically set to 4096 bytes.
Initializing device with zeroes: 100% - Done.
Creating NTFS volume structures.
[...]
Syncing device.
mkntfs completed successfully. Have a nice day.


GUI-mount:

$ mount
[...]
/dev/sdb1 on /media/opa/looydata_old_id7 type fuseblk
(rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096,uhelper=udisks2)
/dev/sdc1 on /media/opa/looydata_id7 type fuseblk
(rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096,uhelper=udisks2)

$ dd if=/media/opa/looydata_old_id7/test.mp4
of=/media/opa/looydata_id7/test_id7.mp4 ; sync
490648+0 records in
490648+0 records out
251211776 bytes (251 MB) copied, 38.9593 s, 6.4 MB/s


CLI-mount

$ mount
[...]
/dev/sdb1 on /mnt/looydata_old_id7 type fuseblk
(rw,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096)
/dev/sdc1 on /mnt/looydata_id7 type fuseblk
(rw,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096)


$ dd if=/mnt/looydata_old_id7/test.mp4 of=/mnt/looydata_id7/test_id7.mp4
; sync
490648+0 records in
490648+0 records out
251211776 bytes (251 MB) copied, 39.7862 s, 6.3 MB/s


Het ACL gebeuren met bijbehorende File System Symbols "+" is niet
meer aanwezig waarbij de owner/group van de parent-directory weer opa is
i.p.v. root.


$ ls -al /media/opa/looydata_old_id7/
total 245332
drwx------ 1 opa opa   4096 Mar 12 08:17 .
drwx------ 4 opa opa   4096 Mar 12 08:41 ..
-rw------- 1 opa opa 251211776 Mar 11 14:20 test.mp4

$ ls -ald /media/opa/looydata_old_id7/..
drwx------ 4 opa opa 4096 Mar 12 08:41 /media/opa/looydata_old_id7/..Alles werkt weer als vanouds: GUI/CLI-mounten, umounten, copy, cut,
paste etc. alles blijft gewoon goed werken!


Dank U!
Fred

[1] http://www.alcormicro.com/


Meer informatie over de Linux maillijst