[linux] Re: find (maar dan een speciale dag)

Peter Fokker nllgg op berestijn.nl
Do Apr 7 20:34:38 CEST 2005


Hugo van der Kooij wrote:
> On Thu, 7 Apr 2005, Paul Slootman wrote:

[..over datum-selecties met find...]

> > $ touch -t 200411232359 /tmp/begin
> > $ touch -t 200411242359 /tmp/end
> > $ find -newer /tmp/begin ! -newer /tmp/end
> 
> Right. Typisch geval van niet nadenken dat dezelfde optie meer dan 1 maal
> gebruikt kan worden.
> 
> Hugo.
> 
> -- 
> 	I hate duplicates.

[...]

Tja, wat wil je ook als je .sig met die drie woorden begint... ;-)

Mijn (minder elegante) oplossing zou zijn geweest iets als

find / -printf "%TY-%Tm-%Td $p\n" | grep "^2004-11-23"

Eventueel kun je daarmee ook kijken naar Access time (%A)
of status change (%C) als zal modification time %T waarschijnlijk
het gewenste antwoord opleveren.

--Peter Fokker

-- 
The continued spread of a cleverly engineered computer virus exposes a
key flaw in the global embrace of technology: Its users are human.

                   --Anick Jesdanun, AP Internet Writer, 27 January 2004More information about the Linux mailing list