[linux] automatisch mounten

Cecil Westerhof CecilWesterhof op xs4all.nl
Di Apr 26 12:04:47 CEST 2005


Al mijn devices werden gemount, ook al zat er niets in. Daarnaast werd
een usb device ook meteen automagisch gemount op het moment dat hij werd
toegevoegd.
Dit vind ik niet echt handig. Het eerste gedeelte heb ik grotendeels
opgelost door 
    /dev/cdrecorder /media/cdrecorder subfs fs=cdfss,ro,procuid,nosuid,nodev,exec,iocharset=utf8 0 0
    /dev/dvd      /media/dvd      subfs fs=cdfss,ro,procuid,nosuid,nodev,exec,iocharset=utf8 0 0
    /dev/fd0      /media/floppy    subfs fs=floppyfss,procuid,nodev,nosuid,sync           0 0
te vervangen door
    /dev/cdrecorder /media/cdrecorder auto noauto,owner   0 0
    /dev/dvd      /media/dvd      auto noauto,owner,ro 0 0
    /dev/fd0      /media/floppy    auto      noauto,owner  0 0

Deze worden nu bij opstarten niet meer automatisch gemount.

En hoe voorkom ik dat een usb device wordt gemount op het moment dat ik
hem toevoeg? Dat wil ik gewoon zelf doen.

Ik gebruik SUSE 9.2.

-- 
Cecil Westerhof <CecilWesterhof op xs4all.nl>More information about the Linux mailing list