[linux] Re: teruglezen data van kappote partitie

Rob Sterenborg rob op sterenborg.info
Ma Feb 7 15:46:40 CET 2005


> On Monday 07 February 2005 15:01, Jelle Boomstra wrote:
> je zult even moeten kijken naar de manpage van fsck of e2fsck hoe je een
> alternatief superblock op kan geven.

man mke2fs :

-S     Write superblock and group descriptors only.

Daarna een e2fsck eroverheen.

> Laatst hadden we hier een soortgelijke discussie over die naar
> tevredenheid opgelost kon worden (al begreep ik niet precies hoe :)

Ik geloof dat ik dat was..?
Het is redelijk naar tevredenheid. Ik ben best eea kwijt maar heb veel
toch ook nog teruggevonden, ofwel : beter dan niets.

Ik wil dus wel waarschuwen dat ik niet garandeer dat je *alles* terug zult
vinden wat er in die partitie stond. Er zal wel eea in lost+found terecht
komen.


Gr,
Rob





More information about the Linux mailing list