[linux] Re: yast en bloeddruk

Robert M. Stockmann stock op stokkie.net
Wo Nov 2 03:14:28 CET 2005


On Tue, 1 Nov 2005, Hans Paijmans wrote:

> Date: Tue, 01 Nov 2005 19:13:40 +0100
> From: Hans Paijmans <j.j.paijmans op uvt.nl>
> Reply-To: linux op lists.nllgg.nl
> To: linux op nllgg.nl
> Subject: [linux] yast en bloeddruk
> 
> Soms gaat mijn bloeddruk zo ontzettend omhoog als ik
> yast gebruik. Suse 9.3 -> yast-> install new software...
> En dan kan ik de helft van de tijd niets invullen
> in het zoekvenster, totdat ik iets heel mysterieus'
> doe wat ik later weer niet kan reproduceren, en
> dan heb ik de telefoon van Microsoft Nederland
> al in de hand om beterschap te beloven en nooit,
> nooit geen Open Source meer aan te raken...
> 
> Wat is dat ^&$%^%$% toch voor een bug en hoe
> omzeil ik hem...
> 

Yast is mooi als het werkt. Maarre is er niet zoiets als yum of urpmi 
voor SuSE ? In hoeverre rpm en de bovenliggende package manager zoals 
Yast, urpmi etc. werken hangt af van de implementatie en in hoeverre 
men de specificaties van RPM naleeft. Ik heb hier niks over urpmi te 
klagen, integendeel.

Tja, SCIM? Wat is dat eigenlijk? let op :

[mail:root]:(~)# wget http://heanet.dl.sourceforge.net/sourceforge/scim/scim-1.4.2.tar.gz
--02:29:58-- http://heanet.dl.sourceforge.net/sourceforge/scim/scim-1.4.2.tar.gz
      => `scim-1.4.2.tar.gz'
Resolving heanet.dl.sourceforge.net... 193.1.193.66
Connecting to heanet.dl.sourceforge.net[193.1.193.66]:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 2,574,997 [application/x-gzip]

100%[====================================>] 2,574,997  236.52K/s  ETA 00:00

02:30:10 (234.54 KB/s) - `scim-1.4.2.tar.gz' saved [2574997/2574997]

[mail:root]:(~)# mv scim-1.4.2.tar.gz /usr/src/RPM/SOURCES/
[mail:root]:(~)# cd /usr/src/RPM/SOURCES/
[mail:root]:(/usr/src/RPM/SOURCES)# tar xzf scim-1.4.2.tar.gz 
[mail:root]:(/usr/src/RPM/SOURCES)# cd scim-1.4.2
[mail:root]:(/usr/src/RPM/SOURCES/scim-1.4.2)# cp scim.spec /usr/src/RPM/SPECS/
[mail:root]:(/usr/src/RPM/SOURCES/scim-1.4.2)# cd ../../SPECS
[mail:root]:(/usr/src/RPM/SPECS)# rpm -v -ba scim.spec 
error: Failed build dependencies:
    gtk2-devel >= 2.3.5 is needed by scim-1.4.2-1
    pango-devel >= 1.0.0 is needed by scim-1.4.2-1
[mail:root]:(/usr/src/RPM/SPECS)# urpmi gtk2-devel pango-devel
To satisfy dependencies, the following 4 packages are going to be installed (16 MB):
libatk1.0_0-devel-1.6.1-2mdk.i586
libgdk_pixbuf2.0_0-devel-2.4.9-9mdk.i586
libgtk+2.0_0-devel-2.4.9-9mdk.i586
libpango1.0_0-devel-1.4.1-1mdk.i586
Is this OK? (Y/n) 

installing /mnt/mdk101-i586/media/main/libpango1.0_0-devel-1.4.1-1mdk.i586.rpm /mnt/mdk101-i586/media/main/libgtk+2.0_0-devel-2.4.9-9mdk.i586.rpm /mnt/mdk101-i586/media/main/libgdk_pixbuf2.0_0-devel-2.4.9-9mdk.i586.rpm /mnt/mdk101-i586/media/main/libatk1.0_0-devel-1.6.1-2mdk.i586.rpm
Preparing...        ##################################################
  1:libatk1.0_0-devel   ##################################################
  2:libgdk_pixbuf2.0_0-devel##################################################
  3:libpango1.0_0-devel  ##################################################
  4:libgtk+2.0_0-devel   ##################################################
[mail:root]:(/usr/src/RPM/SPECS)# rpm -v -ba scim.spec
..
..
..
libscim-x11utils-1.0) devel(libstdc++) devel(libX11) devel(libXcursor) devel(libXext) devel(libXft) devel(libXi) devel(libXinerama) devel(libXrandr) devel(libXrender) devel(libz) pkgconfig
Checking for unpackaged file(s): /usr/lib/rpm/check-files /var/tmp/scim-1.4.2-root
Wrote: /usr/src/RPM/SRPMS/scim-1.4.2-1.src.rpm
Wrote: /usr/src/RPM/RPMS/i586/scim-1.4.2-1.i586.rpm
Wrote: /usr/src/RPM/RPMS/i586/scim-devel-1.4.2-1.i586.rpm
Executing(%clean): /bin/sh -e /var/tmp/rpm-tmp.51480
+ umask 022
+ cd /usr/src/RPM/BUILD
+ cd scim-1.4.2
+ '[' -n /var/tmp/scim-1.4.2-root -a /var/tmp/scim-1.4.2-root '!=' / ']'
+ rm -rf /var/tmp/scim-1.4.2-root
+ exit 0
[mail:root]:(/usr/src/RPM/SPECS)# 
[mail:root]:(/usr/src/RPM/SPECS)# rpm -Uhv /usr/src/RPM/RPMS/i586/scim-1.4.2-1.i586.rpm /usr/src/RPM/RPMS/i586/scim-devel-1.4.2-1.i586.rpm
Preparing...        ########################################### [100%]
  1:scim          ########################################### [ 50%]
  2:scim-devel       ########################################### [100%]
[mail:root]:(/usr/src/RPM/SPECS)# 

Ok, rpm -v -ba scim.spec ging niet helemaal in 1 keer goed, want in 
scim.spec stond nog een verwijzing in %files naar /opt/gnome/gtk-2.0 . 
Door dat overal te veranderen in %{_libdir}/gtk-2.0 ging de rpm build 
wel goed.

Als een SuSE Linux systeem ook een dergelijke mate van flexibiliteit 
heeft wat betreft het onderhouden en bouwen van (S)RPMS dan houdt ik me 
aanbevolen.

Op het moment dat een Linux packaging systeem zich gaat limiteren tot 
het jongleren van binary only packages en haar dependancies, dan 
gebeuren er een aantal dingen. Ten eerste raak je de link met de source 
code kwijt en wordt dus het schermen met labels als "dit is een open 
source systeem" een karikatuur van de werkelijkheid. Ten tweede wordt 
je gelimiteerd in je mogelijkheden door de aanbieders van binary RPM 
packages, met name wanneer het niet vaak gebruikte en exotische open 
source software betreft.

De ultieme voorwaarde voor een Linux systeem is dat voor mij het 
genereren van binary RPMS, op hetzelfde systeem, geen onoverkomenlijke 
problemen mag opleveren. De methode van urpmi in combinatie met rpm -v 
-ba pakketnaam.spec , zoals hierboven op een Mandrake 10.1 systeem 
blijkt voor mij in de praktijk goed te werken.

Vr.gr.

Robert
-- 
Robert M. Stockmann - RHCE
Network Engineer - UNIX/Linux Specialist
crashrecovery.org stock op stokkie.net
More information about the Linux mailing list