[linux] Re: Openoffice: verschillen tussen windows en linux?

Hans Paijmans j.j.paijmans op uvt.nl
Wo Okt 5 20:36:46 CEST 2005


Hugo van der Kooij wrote:
> On Wed, 5 Oct 2005, Hans Paijmans wrote:
> 
>>Is het iemand bekend of de Openoffice pakketten, meer in het
>>bijzonder de openoffice-Draw files (.odg) onderling c.q.
>>tussen Linux en Windows incompatibel zijn?
> 
> Heel toevallig toch geen ftp gebruikt voor de overdracht? Dan kan het een
> LF versus CR/LF conversie geintje zijn geweest.

Zover ik weet is e.e.a. met email overgestuurd.

> 
> Hugo.
> 


-- 
Dr. J.J. Paijmans
thuis: Elzenstraat 1, Waalre, 040-2230680    http://paijmans.net
Tilburg University, Faculty of Arts,        Dept. of Linguistics & AI
Tilburg, Netherlands (+31) (0)13-4662693    http://pi0959.kub.nl
+31 621 961 083
More information about the Linux mailing list