[linux] Re: sfxload ziet /dev/sequencer niet

asmuth op bakunin.xs4all.nl asmuth op bakunin.xs4all.nl
Do Sep 15 12:18:53 CEST 2005


> Hallo,
> Ik probeer met sfxload een wavetable in mijn geluidskaart te krijgen om
> hem
> voor midi-toepassingen te gebruiken. Dat lukt echter niet:
>
> diederick[2]@zaphod:~ # sfxload downloads/CT8MGM.SF2
> /dev/sequencer: No such device or address
>
> Echter:
>
> diederick[2]@zaphod:~ # ls -l /dev/sequencer
> lrwxrwxrwx  1 root root 15 Sep 15 00:34 /dev/sequencer -> sound/sequencer
> diederick[2]@zaphod:~ # ls -l /dev/sound/sequencer
> crw-rw----  1 root audio 14, 1 Sep 15 00:34 /dev/sound/sequencer
>
> /dev/sequencer bestaat dus wel degelijk. User diederick is lid van de
> groep
> audio. Ik heb dit alles ook als root geprobeerd, met exact hetzelfde
> resultaat.

Doe eens 'cat /proc/devices'. Als dan in de lijst van Character Devices
nummer 14 voorkomt (met naam iets als 'sequencer'), dan zou het device
moeten bestaan.
>
> Ik gebruik kernel 2.6.13.1 met alsa er ingecompileerd. De distro is Crux
> (source-based). Ook de geluidskaartdriver, emu10k1 (het is een Soudblaster
> Audigy), is ingecompileerd. Het dev-systeem is udev.

Al u '/sbin/lsmod' intypt, komt dan de 'emu10k1' module voor in de output?

Suc6,


Daniel.

More information about the Linux mailing list