[linux] Re: wtf... regular expressions in awk...

Robert M. Stockmann stock op stokkie.net
Di Sep 27 05:25:05 CEST 2005


On Mon, 26 Sep 2005, Hans Paijmans wrote:

> Volgens mij gebruik ik al minstens tien jaar de regexp
> "if (letter~/[A-Z]/)..." in awk. Werkt opeens niet meer.
> de POSIX kreet "if (letter~/[:upper:]/)..." doet het ook
> niet. Alleen "if (letter~/[ABCDE(enzovoorts)]/) doet het
> nog. Is er vannacht iets gebeurd?
> 
> paai op paai:/Data/Vertaal> awk --version
> GNU Awk 3.1.4
> Copyright (C) 1989, 1991-2003 Free Software Foundation.
> 

Hoi Paai,

Dit is inderdaad een heel erg vreemd probleem... Ik heb er namelijk ook
op Mandrake 10.1 and Mandriva 10.2 last van... Maar wat blijkt nu?

Als ik op een console inlog, zonder X, dan werkt alles naar wens.

Maar als ik een xterm open in xorg, dan gaat het fout, maar let eens
goed op wat er gebeurt als ik binnen die xterm nog een keer inlog
met ssh ! :

[jackson:stock]:(~)$ mkdir test ; cd test ; touch AA BB CC DD aa bb cc dd
[jackson:stock]:(~/test)$ ls [A-Z]*
AA  bb  BB  cc  CC  dd  DD
[jackson:stock]:(~/test)$
[jackson:stock]:(~/test)$ ssh jackson
stock op jackson's password: 
Last login: Tue Sep 27 05:11:09 2005 from jackson.stokkie.net
[jackson:stock]:(~)$ cd test
[jackson:stock]:(~/test)$ ls [A-Z]*
AA  BB  CC  DD
[jackson:stock]:(~/test)$ 

Het is dus een probleem van xterm of kterm of gnometerm in combinatie
met xorg.

Vr.gr.

Robert
-- 
Robert M. Stockmann - RHCE
Network Engineer - UNIX/Linux Specialist
crashrecovery.org  stock op stokkie.net
More information about the Linux mailing list