[linux] Re: wtf... regular expressions in awk...

Cor Gest cor op clsnet.nl
Di Sep 27 12:22:36 CEST 2005


"Robert M. Stockmann" <stock op stokkie.net> writes:

> On Mon, 26 Sep 2005, Hans Paijmans wrote:
> 
> > Volgens mij gebruik ik al minstens tien jaar de regexp
> > "if (letter~/[A-Z]/)..." in awk. Werkt opeens niet meer.
> > de POSIX kreet "if (letter~/[:upper:]/)..." doet het ook
> > niet. Alleen "if (letter~/[ABCDE(enzovoorts)]/) doet het
> > nog. Is er vannacht iets gebeurd?
> > 
> > paai op paai:/Data/Vertaal> awk --version
> > GNU Awk 3.1.4
> > Copyright (C) 1989, 1991-2003 Free Software Foundation.
> > 
> 
> Hoi Paai,
> 
> Dit is inderdaad een heel erg vreemd probleem... Ik heb er namelijk ook
> op Mandrake 10.1 and Mandriva 10.2 last van... Maar wat blijkt nu?
> 
> Als ik op een console inlog, zonder X, dan werkt alles naar wens.
> 
> Maar als ik een xterm open in xorg, dan gaat het fout, maar let eens
> goed op wat er gebeurt als ik binnen die xterm nog een keer inlog
> met ssh ! :
> 
> [jackson:stock]:(~)$ mkdir test ; cd test ; touch AA BB CC DD aa bb cc dd
> [jackson:stock]:(~/test)$ ls [A-Z]*
> AA bb BB cc CC dd DD
> [jackson:stock]:(~/test)$
> [jackson:stock]:(~/test)$ ssh jackson
> stock op jackson's password: 
> Last login: Tue Sep 27 05:11:09 2005 from jackson.stokkie.net
> [jackson:stock]:(~)$ cd test
> [jackson:stock]:(~/test)$ ls [A-Z]*
> AA BB CC DD
> [jackson:stock]:(~/test)$ 
> 
> Het is dus een probleem van xterm of kterm of gnometerm in combinatie
> met xorg.

Hmm, het lijkt mee eerder een probleem van gebruikte ENVVARS welke
ingelezen wordt door sh, bash of X of display-managers als GDM/KDM.
(KDM/GDM) proberen nog meer details te regelen in je X-werkomgeving. 
Je hebt dus meerdere variabelen binnen je totaal omgeving die de zaak 
beinvloeden en dus ook "verzieken". 
(rootshell met utf-8, Lang=nl_NL anyone ?)

Cor

-- 
Those who disregard the Only True Editor or the Documentation stray far indeed.
		  If everything else failed try Reading The Frigging Manual
			     (loop (princ "Om mani padme hum"))
    (defvar My-Computer '((OS . "GNU/Emacs") (IPL . "GNU/Linux")))


 More information about the Linux mailing list