[linux] Re: FDs ophogen

Gerard g.boor op inter.nl.net
Ma Jan 9 16:03:07 CET 2006


> > Op 2.6 zit deze dus op dezelfde plaats. Blijft dit echter intact na een
> > reboot? Ik denk van niet...
> 
> En dat is een probleem omdat je dat niet in de boot-procedure kan hangen?
>  
Dat kan uiteraard.

> > En wat voor nummer is dit? Want ulimit -n geeft 1024, terwijl er in die
> > file iets anders staat;
> >
> > com-db:~# cat /proc/sys/fs/file-max
> > 406528
> 
> Het lijkt mij dat het twee verschillende getallen zijn, een voor de 
> hoeveelheid FD's per proces, de ander voor de hoeveelheid FD's 
> die de kernel 
> open kan houden. 
> 
Ok, dus met het ophogen van dat nummer schiet ik weinig op. En het
ophogen van de FDs per proces moet met een kernel recompile? Of niet?

> Maar volgens mij zal je eerst vast moeten stellen dat je probleem 
> door een 
> ontoereikende hoeveelheid FD's wordt veroorzaakt. controlleer dat 
> eerst met 
> lsof of fuser. Daarna hoef je pas na te gaan denken over de 
> implementatie van 
> een oplossing.
> 
Dat hebben andere mensen kennelijk al uitgezocht. Ik ben vandaag
weer voor het eerst aan het werk na 2 weken vakantie en krijg te
horen dat de FDs opgehoogd moeten worden. De overige sysadmins
kennende is daar echt wel onderzoek naar gedaan.

> Jelle Boomstra
> 
- Gerard
More information about the Linux mailing list