[linux] Unresolved symbols

Rob Sterenborg rob op sterenborg.info
Ma Jun 12 23:39:56 CEST 2006


Hi.

Ik ben bezig om een nieuwe kernel te bakken en loop tegen unresolved
symbols aan. 
Daarnaar gezocht hebbende kwam ik het volgende tegen.

- Een oude patch voor filesystems.c die er wel eens mee te maken kon
hebben.

http://www.uwsg.iu.edu/hypermail/linux/kernel/0210.3/0327.html
==============
--- linux-2.4.20pre11-orig/fs/filesystems.c Sat Aug 3 02:39:45 2002
+++ linux-2.4.20pre11/fs/filesystems.c Fri Oct 25 04:44:15 2002
@@ -13,7 +13,7 @@
 #include <linux/kmod.h>
 #include <linux/nfsd/interface.h>
 
-#if ! defined(CONFIG_NFSD)
+#if ! defined(CONFIG_NFSD) || defined(CONFIG_NFSD_MODULE)
 struct nfsd_linkage *nfsd_linkage;
 
long
==============

- Opnieuw compilen van de kernel en van tevoren een "make mrproper"
uitvoeren.

http://www.tux.org/lkml/#s8-8.
==============
mv .config ..
make mrproper
mv ../.config .
make oldconfig
make dep clean bzImage
make modules
make modules_install
cp System.map /boot
cp arch/i386/boot/bzImage /boot
lilo.conf aanpassen, start lilo
Reboot...
==============


Beide lossen het probleem niet op, ik blijf unresolved symbols houden:

# depmod -ae
depmod: *** Unresolved symbols in
/lib/modules/2.4.32-2/kernel/fs/nfsd/nfsd.o
depmod:         nfsd_linkage_Rb7a059a8

# grep "nfsd_linkage" /boot/System.map
c0253908 R __kstrtab_nfsd_linkage
c025cb88 R __ksymtab_nfsd_linkage
c02c749c B nfsd_linkage


Dit is eigenlijk de eerste keer dat ik dit tegen kom. Ik snap niet wat
nou precies het probleem is en hoe ik dit kan oplossen. Kan iemand mij
inde goede richting wijzen ??


Bvd,
Rob
More information about the Linux mailing list