[linux] samba...

Hans Paijmans j.j.paijmans op uvt.nl
Di Aug 14 11:09:50 CEST 2007


Ik probeer samba op te zetten op mijn netwerk, om enkele linux
en windows machines toegang te geven tot een usb printer die
aan een linux server hangt.

Heb met yast geprobeerd. Firewall laten aanpassen door Yast. Niemand
ziet echter de samba server...

Wat doe ik nou weer verkeerd...

----------------------------

[global]
    workgroup = workgroup

    domain logons = No
    domain master = No
    netbios name = danzig


    security = user
    passdb backend = smbpasswd
    add machine script = /usr/sbin/useradd -c Machine -d
/var/lib/nobody -s /bin/false %m$

[homes]
    comment = Home Directories
    valid users = %S
    browseable = No
    read only = No
    inherit acls = Yes

[profiles]
    comment = Network Profiles Service
    path = %H
    read only = No
    store dos attributes = Yes
    create mask = 0600
    directory mask = 0700

[users]
    comment = All users
    path = /home
    read only = No
    inherit acls = Yes
    veto files = /aquota.user/groups/shares/

[groups]
    comment = All groups
    path = /home/groups
    read only = No
    inherit acls = Yes

[printers]
    comment = All Printers
    path = /var/tmp
    printable = Yes
    create mask = 0600
    browseable = Yes

[print$]
    comment = Printer Drivers
    path = /var/lib/samba/drivers
    write list = @ntadmin root
    force group = ntadmin
    create mask = 0664
    directory mask = 0775

## Share disabled by YaST
# [netlogon]


-- 
Dr. J.J. Paijmans
Tilburg University: Dept. of Linguistics & AI        013-4662693
Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten 033-4227591
Maastricht University: IKAT, Faculty of General Sciences   043-3883477
Thuis: Kleine St.Jansstraat 3, 3811 HV Amersfoort      033-4722579
http://paai.uvt.nl   http://paijmans.net     GSM: +31 621 961 083

More information about the Linux mailing list