[linux] touchpad uitzetten?

Hans Rood hansrood op xs4all.nl
Vr Aug 17 12:55:40 CEST 2007


Twee geniepige details maken de overstap naar Linux voor mijn vrouw 
minder succesvol dan gehoopt.

Het eerste is het touchpad. Dat wordt tijdens het typen soms aangeraakt, 
waardoor het venster gaat scrollen en de muiscursor aan de haal gaat. 
Echt vervelend wordt het bij een onbedoelde 'tap', een touché korter 
dan 180 ms. Dan springt de cursor naar de muiscursor en zit je 
plotseling op de verkeerde plaats te tikken.

Het lukt me niet om daar wat aan te doen. 

Een PS2-muis zou het touchpad moeten uitschakelen maar er is geen 
PS2-ingang.

De Synaptics-touchpad-driver laat zich heel uitgebreid fine-tunen, maar 
we hebben geen Synaptic-driver in xorg.conf. In plaats daarvan zijn er 
drie Wacom-devices: stylus, eraser en mouse. Die drivers zijn bedoeld 
voor een grafisch tekentablet maar sturen bij Ubuntu 6.10 kennelijk het 
touch-pad aan.

Maar nadat ik alle Wacom uit /etc/X11/xorg.conf had weggehaald blijft 
het touchpad het gewoon doen!

Heeft iemand enig idee wat dat kan zijn of hoe ik het touchpad wel uit 
kan schakelen?

Hierbij xorg.conf. Het is wel degelijk de conf-file in charge want als 
ik er een tikfout is maak loopt X muurvast.

hansr

=====Begin xorg.conf ======

# /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
#
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, 
using
# values from the debconf database.
#
# Edit this file with caution, and see the /etc/X11/xorg.conf manual 
page.
# (Type "man /etc/X11/xorg.conf" at the shell prompt.)
#
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades 
*only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
#
# If you have edited this file but would like it to be automatically 
updated
# again, run the following command:
#  sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg

Section "Files"
	FontPath	"/usr/share/X11/fonts/misc"
	FontPath	"/usr/share/X11/fonts/cyrillic"
	FontPath	"/usr/share/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
	FontPath	"/usr/share/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
	FontPath	"/usr/share/X11/fonts/Type1"
	FontPath	"/usr/share/X11/fonts/100dpi"
	FontPath	"/usr/share/X11/fonts/75dpi"
	# path to defoma fonts
	FontPath	"/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection

Section "Module"
	Load	"i2c"
	Load	"bitmap"
	Load	"ddc"
	Load	"dri"
	Load	"extmod"
	Load	"freetype"
	Load	"glx"
	Load	"int10"
	Load	"type1"
	Load	"vbe"
EndSection

Section "InputDevice"
	Identifier	"Generic Keyboard"
	Driver		"kbd"
	Option		"CoreKeyboard"
	Option		"XkbRules"	"xorg"
	Option		"XkbModel"	"pc104"
	Option		"XkbLayout"	"us"
EndSection

Section "InputDevice"
	Identifier	"Configured Mouse"
	Driver		"mouse"
	Option		"CorePointer"
	Option		"Device"		"/dev/input/mice"
	Option		"Protocol"		"ExplorerPS/2"
	Option		"ZAxisMapping"		"4 5"
	Option		"Emulate3Buttons"	"true"
EndSection

# hansr Section "InputDevice"
 # hansr Driver    "wacom"
 # hansr Identifier  "stylus"
 # hansr Option    "Device"    "/dev/wacom"     # Change 
to 
                           	
# /dev/input/event
                           # for USB
 # hansr Option    "Type"     "stylus"
 # hansr Option    "ForceDevice"  "ISDV4"        # Tablet 
PC ONLY
# hansr EndSection

# hansr Section "InputDevice"
 # hansr Driver    "wacom"
 # hansr Identifier  "eraser"
 # hansr Option    "Device"    "/dev/wacom"     # Change to 
                           # /dev/input/event
                           # for USB
 # hansr Option    "Type"     "eraser"
 # hansr Option    "ForceDevice"  "ISDV4"     # Tablet PC ONLY
# hansr EndSection

# hansr Section "InputDevice"
 # hansr Driver    "wacom"
 # hansr Identifier  "cursor"
 # hansr Option    "Device"    "/dev/wacom"     # Change to 
                           # /dev/input/event
                           # for USB
 # hansr Option    "Type"     "cursor"
 # hansr Option    "ForceDevice"  "ISDV4"     # Tablet PC ONLY
# hansr EndSection

Section "Device"
	Identifier	"Generic Video Card"
	Driver		"vesa"
	BusID		"PCI:1:0:0"
EndSection

Section "Monitor"
	Identifier	"Generic Monitor"
	Option		"DPMS"
	HorizSync	28-51
	VertRefresh	43-60
EndSection

Section "Screen"
	Identifier	"Default Screen"
	Device		"Generic Video Card"
	Monitor		"Generic Monitor"
	DefaultDepth	24
	SubSection "Display"
		Depth		1
		Modes		"1024x768" "800x600" "640x480"
	EndSubSection
	SubSection "Display"
		Depth		4
		Modes		"1024x768" "800x600" "640x480"
	EndSubSection
	SubSection "Display"
		Depth		8
		Modes		"1024x768" "800x600" "640x480"
	EndSubSection
	SubSection "Display"
		Depth		15
		Modes		"1024x768" "800x600" "640x480"
	EndSubSection
	SubSection "Display"
		Depth		16
		Modes		"1024x768" "800x600" "640x480"
	EndSubSection
	SubSection "Display"
		Depth		24
		Modes		"1024x768" "800x600" "640x480"
	EndSubSection
EndSection

Section "ServerLayout"
	Identifier	"Default Layout"
	Screen		"Default Screen"
	InputDevice	"Generic Keyboard"
	InputDevice	"Configured Mouse"
	# hansr geen touchpad InputDevice   "stylus" "SendCoreEvents"
	# hansr geen touchpad InputDevice   "cursor" "SendCoreEvents"
	# hansr geen touchpad InputDevice   "eraser" "SendCoreEvents"
EndSection

Section "DRI"
	Mode	0666
EndSection

Section "Extensions"
Option "Composite" "Enable"
EndSection

===einde xorg.conf ====

probleem 2 in volgende mail

hansrMore information about the Linux mailing list