[linux] Re: Chmod en chown voor XP op fat32

Kees Theunissen theuniss op rijnh.nl
Za Aug 18 18:06:29 CEST 2007


On Sat, 18 Aug 2007, H. van Dijk wrote:

>> > Kan ze nu echt daar ongestraft bestanden uit MijnDoc. veranderen,
>> > etc. ????
>>
>> Dat ligt eraan hoe streng haar papa is:-)
>Het is helemaal haar laptop en bij ubuntu moet (de enige gebruikster)
>haar wachtwoord opgeven na sudo etc. (de user is niet root maar kan zo
>wel rootrechten krijgen)
>Ik wil alleen voorkomen dat ze per ongeluk iets buiten haar "Mijn Doc.."
>verandert.

Dat kan ze met windows ook al. Wat dat betreft wordt het risico met
ubunto niet groter dan het al was.

>Dus hoe los ik dat praktisch op als ik dit al heb gedaan(chronologisch):
>- chown u:u /media/hda2/D&S/uXP > werkte niet.
>- in fstab umask veranderd in 0000 (nu: defaults,utf8,umask=0000,gid=46
>- chmod -R 755 /media/hda2/D&S/uXP
>- en nu was het de bedoeling om
>- chmod -R 777 /media/hda2/D&S/uXP/Mijn Doc.     werkt niet

Je kan het niet oplossen met een vfat filesysteem. Het enige dat vfat
ondersteunt aan "access rights" is een "read only" bitje per file. En
met wat goede wil zou je het "hidden" bitje ook nog tot die categorie
kunnen rekenen. Maar daar houdt het mee op.

Als je een vfat filesysteem onder linux mount dan moet je voor de gehele
schijf opgeven welke user en group als eigenaar gezien worden. Daar kan je
geen onderscheid maken tussen verschillende bestanden of directories.
Tijdens het mounten geef je de owner en de group op. Chown werkt niet.
Evenzo geldt dit voor de access rights. Ook die worden tijdens het
mounten opgegeven voor de disk als geheel (met umask). De bestaande
read only bitjes worden overigens wel in acht genomen. In plaats van
een umask (voor bestanden en directories) kan je ook een fmask (voor
_alle_ bestanden) en een dmask (voor _alle_ directories) opgeven.
Een afzonderlijke dmask en fmask is nuttig om x-bitjes op directories
te kunnen hebben zonder dat je daarmee direct ook alle bestanden
executable maakt.


Groeten,

Kees.

-- 
Kees Theunissen
F.O.M.-Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen, Nieuwegein
E-mail: theuniss op rijnh.nl,     Tel: 030-6096724,     Fax: 030-6031204More information about the Linux mailing list