[linux] Mogelijk verband tussen bios-flash en batterij-spanning?

Julien Michielsen julien op michkloo.xs4all.nl
Wo Aug 22 14:08:23 CEST 2007


Een tijd geleden heb ik geprobeerd mijn bios te flashen. Sinds die flash-
poging is mjn computer "ziekjes". Nadat de coputer is uitgezet staat de
klok op nul, en ook een aantal vrvangingspogingen van de batterij heeft
dit niet verbeterd.  De winkel waar ik mijn systeem gekocht heb, en ook
Asus, beweren dat dit probleem is veroozaakt door een bios-probleem.  Nu
kan de bios wel de oorzaak zjn van problemen op zeer laag niveau, maar dan
betwijfel ik toch of er enig verband kan bestaan tussen de toestand van de
bios (al dan niet foutief geflasht) en de toestand van de batterij. Het
zou kunnen dat een probleem in het moederbord naar boven is gekomen,
toevallig rond het moment dat ik mijn bios heb geflasht. In dat laatste
geval moet ik mijn computer niet mee naar huis nemen, maar reparatie
eisen, aangezien het systeem binnen twee jaar na aankoop defect is
geworden (en Asus 3 jaar garantie zegt te geven op  de mobo's).
Hoor graag of dit verband (bios-batterij) zou kunnen bestaan.
bvd

-W-
Julien Michielsen
julien op michkloo.xs4all.nl

More information about the Linux mailing list