[linux] Re: Mogelijk verband tussen bios-flash en batterij-spanning?

Julien Michielsen julien op michkloo.xs4all.nl
Do Aug 23 12:25:58 CEST 2007


>
> ik zou toch nog eens kiken naar het batterijtje. Spanning meten. 't Is
> bekend dat je niet met je vingers contact moet zoeken want dan zijn ze
> zo leeg. Ik kan me in jouw geval voorstellen dat er wellicht toch iets
> gebeurd is.

Heb zojuist nog even de spanning gemeten van _twee_ batterijen die ik er
maar uit had gehaald omdat ik ze niet vertrouwde. De ene (CR2032, lith 3V)
liet 4,32 V zien, en de andere 4,34.  (Blij dat ik moeite heb met het
weggooien van dingen, kunnen nog op zijn minst in een weegschaal ;-) )

> Meet het ding in ieder geval. Verder kan in theorie de zaak stuk zijn;
> het is immers electronica...

En wanneer de zaak inderdaad niet stuk is, dan kom ik terug op de oorspron-
ke vraagstelling: is er een verband tussen de bios en de batterij-spanning?
Kan een foutieve flash (origineel bios = asus 1013, overschreven met award
6A61, zoals aanbevolen door esupport,de door award aanbevolen tussenper-
soon)) tot gevolg hebben dat de mobo-klok de tijd verliest na het
uitzetten van het systeem?

-W-
Julien Michielsen
julien op michkloo.xs4all.nl

More information about the Linux mailing list