[linux] Re: over apt* (was Re: picasa)

Julien Michielsen julien op michkloo.xs4all.nl
Zo Aug 26 11:22:04 CEST 2007


> On Sun, Aug 26, 2007 at 07:30:03AM +0200, Julien Michielsen wrote:
>> Heb de rpm -Uvh afgeleerd, want dn kom je nogal eens in
>> library-problemen.
>
> welnee. Je mist hooguit een stel libs. Er gaat niks fout. Ja, soms heb
> je wat werk om e.e.a. bij elkaar te zoeken maar dan weet je in ieder
> geval nog een beetje wat er ebeurt en waarvoor iets is.
>
>> De konqueror doe dit eel beter: je loopt naar de rpm op je systeem toe,
>
> konqueror, 't liefst zou ik dat overal willen verbannen.
>
> als jij graag makkelijk wil updaten en ale benodigde files wil hebben,
> moet je kijken of je apt* vor je suse doos kunt installeren met een stel
> repositories.

apt* zit niet bij opensuse 10.2. Een ls ap* op de cd gaf niet meer dan een
aantal apaches. Wat is de preciezere naam daarvan?

-W-
Julien Michielsen
julien op michkloo.xs4all.nl

More information about the Linux mailing list